รวม 4 ร าศี ดว งดี มากที่สุดในรอบปี

4 ร าศี ด วงดี เดือนกรกฎาค ม 2565

สำหรับช่วงเดือนกรกฎาค มนี้ ต้นเดือนดาวที่มีการโยกย้ ายก็คือ ดาวมฤตยู

จะโครจรจากร าศีเมษ เข้าสู่ร าศีพฤษภ ในวันที่ 7 กรกฎาค ม เวล า 14.26 น.

ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ร าศีกรกฎ 12 กรกฎาค ม เวลา 13:34 น.

ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ร าศีมิถุน 14 กรกฎา คม เวลา 20:30 น.

ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ร าศีกรกฎ 17 กรกฎาค ม เวลา 08:41น.

และ ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ร าศีสิงห์ 28 กรกฎาค ม เวลา 23:39น.

หากใครคิดจะเปิ ดกิจการ หาฤกษ์ดีต่าง ที่ช่วยส่งเสริมการงาน การเงิ น

ความรัก ในช่วงเดือนกรกฎาค ม ต้องพิจารณาให้ดี เพร าะมีความผันผวน

เอาแน่เอานอนไม่ได้สูง โดยเฉพาะปัญ หาเรื่องการสื่อส าร

ข่าวลือต่างๆ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อน

ขอบคุณข้อมูล jarm