ประกาศร าค าทองคำ

อัพเดทล่าสุด “ร าค าทองล่าสุดวันนี้” ประจำวันที่ 3 กรกฎาค ม 2565

มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ข้อมูลจากสมาค มค้ าทองคำ GoldTraders

“ร าค าทองล่าสุดวันนี้” ประจำวันที่ 3 กรกฎาค ม 2565 ปรับขึ้น-ลง สมาค มค้ าทองคำ

อัพเดทล่าสุด “ร าค าทองล่าสุดวันนี้” ประจำวันที่ 3 กรกฎาค ม 2565

มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ข้อมูลจากสมาค มค้าทองคำ GoldTraders

ร าค าทองล่าสุดวันนี้ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก บ าทละ 30,300.00 บ าท

ร าค าทองล่าสุดวันนี้ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ บ าทละ 30,200.00 บ าท

ร าค าทองล่าสุดวันนี้ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก บ าทละ 30,800.00 บ าท

ร าค าทองล่าสุดวันนี้ทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี บ าทละ 29,652.96 บ าท

ขอบคุณข้อมูล thainewsonline