มีเกณท์จะมีโช คใหญ่ คนที่เ กิดร าศีใดบ้ าง

6 ราศีเฮงๆรวยๆ ‘หมอกฤษณ์’ ชี้ต้นเดือนนี้ดาวในจักราศีได้ตำแหน่งเกษตร

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม โพสต์ข้อความผ่ านเพจเฟซบุ๊ก หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ศุกฤษฎ์ ปทุมศรีวิโรจน์ ระบุว่า…

ต้นเดือนนี้ชาว ราศี ต่อไปนี้

คนที่เกิ ดในร าศีเมษ ตั้งแต่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีพฤษภ ตั้งแต่ 15 พฤษภาค ม – 14 มิถุนายน

คนที่เกิ ดในร าศีมิถุน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีกรกฏ ตั้งแต่ 15 กรกฎาค ม – 15 สิงหาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีตุลย์ ตั้งแต่ 17 ตุล าค ม – 15 พฤศจิกายน

คนที่เกิ ดในร าศีมังกร ตั้งแต่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

มีเกณท์มีโช ค เนื่องจากดาวในจักร าศีได้ตำแหน่งเกษตรหกดวง ขอให้เฮงๆร วยๆครับ