ร าค าทองพุ่งขึ้นสูง

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (2 ก.ค. 2565) ขยับขึ้น 150 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,950 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.16 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค า รับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,350 บ าท

ขายออก 30,450 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,804.56 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,950 บาท

ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,809.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 2 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

*ทองแท่ง*
• รับซื้อ บ าทละ 30,350 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท

*ทองรูปพรรณ*

• รับซื้อ บ าทละ 29,804.56 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,950 บ าท