ปรับลงต่อเนื่องรีบซื้อเก็บ

ร าค าทองวันนี้ (1 ก.ค. 2565) ปรับร าค าลง 50 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบ า ทละ 30,800 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 14.31 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,200 บ าท

ขายออก 30,300 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 5 ของวันนี้

ด้านร า ค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,652.96 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 30,800 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของ ร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,798.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าคา ทองคำ วันที่ 1 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บาท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,250 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,698.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,850 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท