ตรวจสอบราคาทองผันผวนหนัก

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (30 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,850 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 14.48 น.ที่ ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,250 บ าท

ขายออก 30,350 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 4 ของวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,698.44 บ าท

ขายออกที่ร าค า 30,850 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,814.00 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,250 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,698.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,850 บ าท