วาจาเรียกท รัพย์ เมตต ามหานิยม

ดูด วง 6 ร าศี วาจาเรียกทรั พย์ เมตต ามหานิยม คุณเบลล์ญาณบ ารมี

Muen montra : คุณเบลล์ญาณบ า รมี ออกมาโพสต์ถึงเรื่องร าวของ

ดูด วง 6 ร าศี วาจาเรียกทรั พย์ เมตต ามหานิยม คุณเบลล์ญาณบ ารมี โดยมีร ายละเอียดดังต่อไปนี้….

#6ร าศีช่วงนี้วาจาทรงพลัง ปากเรียกทรั พย์ #มีร าศีใครบ้ าง อย่ าขาดการปฎิบัติสร้ างบ ารมีนะคะ

ช่วงนี้คน 6 ร าศี ปากจะพารว ย วาจาเรียกทรัพ ย์ เมตต ามหานิยม เนื้อหอมขึ้นมา

มีแต่คนมาเอาอกเอาใจ เป็นที่รักของหล ายๆ คน ตอนนี้ถ้าอย ากทำอะไร คิดแล้วลงมือทำได้เลย

จะมีคนค่อยช่วยเหลือ คำแนะนำเพิ่มเติมคือ อย ากให้คนทั้ง 6 ร าศีนี้ สวดมนต์เป็นประจำ

จะยิ่ งเสริมอวงให้เฮงๆ รว ยๆ ปังๆ ต่อเนื่องไป

นอกจากนี้อาจารย์ยังฝากแง่คิดดีๆ มาฝาก

#ถ้าคิดจะบินขึ้นที่สูงอย่ าสนใจหมาที่เห่าปากฮีไปวันๆ

คนบ างประเภทได้แต่ปากดีไปวันๆเอาเข้าจริง ” กระจอก ”

เพราะคนแบบนี้มีดีแค่ปากไง จะเอาอะไรมาสู้ มีแต่คำพูด…

บ างครั้งก็คิดว่าคนอย่างเรา ควรแลกกับคนประเภทนี้ไหม

แต่บ างครั้งมานึกดูก็ ควร เพร าะคนอย่างมันต้องโดนบ้ าง..

อย่ าให้ใครเอาเปรียบจนเคยตัว อย่ าอ่อนแอจนโดนรังแก

คนประเภทนี้ไม่ได้สงสารหรือหยุดการกระทำเลวๆกับเร า

คนประเภทนี้ถ้าเราอ่อนแอมันยิ่งได้ใจ และทำร้ายเร าไม่เลิก

บ างคนวันๆเอาแต่แซะคนอื่น มีแต่แคปชั่นด่า โพสต์สตอรี่

สภาพ…วันๆไม่ทำอะไร ถนัดแต่สร้ างภาพ นินทาคนอื่น

พอเจอเร าด่ ากลับ ทำกลับ เสือกรับไม่ได้ จิตใจบอบบ าง…

คนประเภทนี้… ” น่ารังเกียจ ขยะแขยง น่าสมเพชเวทนา ”

เอาตัวเองออกห่างให้ได้ ไม่งั้นคือจุดบอดของชีวิตเลย..