กล าง ตะวันออก ระวังลมกระโชกแร ง

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล าง

ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนัก

บ างแห่งในภาคเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระ วังความเสี ยห าย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

.

ข้อมูล thairath