คุณชอบเลี้ยง สัตว์ อะไร

ชอบเลี้ยง สั ต ว์ อะไร บอกนิสัยคุณได้

1 หากชอบเลี้ยง ป ล า

มักจะเป็นคนโรแมนติก เป็นคนมีความคิดสร้ างสรรค์ ช่างฝันนั่นเพร าะว่า คุณมักจะนำความคิดของคุณ

มาจั ดตู้ปล าอยู่บ่อยๆ คุณเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อม

ขิ้อาย โกรธง่าย หายเร็ว เป็นคนไม่ทะเยอทะย านสักเท่าไร แต่ก็มักมองโลกในแง่ดีเห็นเป็นน่ารัก ๆ แบบนี้

แต่เวล าจะร้ า ยก็ร้ า ยนัก เป็นคนละคนไปเลยช่างประชดประชัน ก็ที่หนึ่ง ก้า วร้ าวขึ้นมาทันที หากมีใครทำให้ โมโห

2 หากชอบเลี้ยง แมว

รักแมวเป็นชีวิตจิตใจ นิสัยของคุณคือ จะเป็นคนที่รักอิสระเสรี ตามใจตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยล่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง

จะไม่ชอบอยู่ในการบ งการของใคร

บ างทีดูเป็นคนหยิ่ งจนน่าหมั่ นไ ส้ เป็นคนช่าง เอาอกเอาใจคนอื่นเป็นเป็นคนทำงานมีระเบียบเรียบร้อย มีรสนิยมดี

พิถีพิถัน เครื่องประดับ หรือของใช้เนี่ย

มักจะต้องมีแบร นด์เนม คือต้องมีคุณภาพดีไว้ก่อนเสมอ คนไหนที่ไม่สนิทอาจมองว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยจริงใจ

เพราะความรักอิสระ และความเป็นตัวเอง จึงทำให้ผู้อื่นคิดแบบนั้น

3 หากชอบเลี้ยง กระต่ า ย

คุณเป็นคนประเภทค มในฝั ก ข้างนอกขรุขระ ข้างใน ต๊ะติ๊งโหน่ง เป็นคนมีปฏิภาณ

ไหวพริบที่ดีเลยล่ะพลิกแพลงสถานการณ์เก่ง เอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์ต่างๆเป็นคนสุภาพ

รักสวยรักงาม อ่อนโยน รักความสะดวกสบาย จิตใจมั่นคง โรแมนติก

4 หากชอบเลี้ยง หมา

นี่เธอดูลู กหม าตัวนั้นสิ น่ารักจัง จากนั้นคุณก็จะเดินไปดู ลูบหัวลูบหางมันเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

ขนาดคุณด่างข้างถนน คุณก็รักมัน ความรักที่คุณมีให้สุนัขเช่ นนี้

มันสื่อได้ถึงความรักที่จริงใจของคุณ การมีน้ำใจ รักเพื่อนพ้อง โอบอ้อมอารีเต็มใจช่วยผู้ที่เดื อ ดร้อน

เป็นคนรักความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ย่อท้อต่ออะไร หรืออ่อนแอ ต่ออุปสรรคต่างๆเผชิญกับปัญ หาต่างๆ

ได้เสมอ ข้อเสี ยของคุณคือ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด เพร าะความไม่รู้จักยืดหยุ่นไงล่ะ