ว๊าว 5 ร าศีมาแร ง ด วงโ ชคล าภพุ่งขึ้นสุดขีด

ใกล้วันแห่งความหวังทีไร ทุกคนต่างมีความหวังขึ้นมาทุกที …

งั้นมาเ ช็กด วงโช คล าภกับหมอไก่กันเถอะค่ะ เพร าะในรอบนี้มี 5 อันดั บร าศีมาแร ง

ที่ด วงชะต าด้านโช คล าภจะพุ่งสุดขีด มาดูกันค่ะว่าจะใช่ร าศีของคุณรึเปล่ าที่จะได้โช คได้ล าภในงวดนี้ !!?

อันดั บที่ 5 ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

เลขนำโ ชค : 5

ด วงชะต าค่อนข้างดีในด้านโช คล าภ โดยเฉพาะด้านการเสี่ยงโช ค แต่ !!

เป็นโช คล าภแบบน่ารักตะมุตะมิให้พอกรุบกริบชื่นใจ หากคาดหวังโช คล าภก้อนใหญ่อาจจะยังไม่ใช่ในช่วงเวล านี้

อย่ าเพิ่งหมดกำลังใจไป หากอย ากเร่งโช คล าภก้อนโตนั้นมาไวขึ้น หมอไก่จะกระซิบเคล็ดลับให้ฟังว่า

แนะนำให้คุณสะสมแต้มบุญเอาไว้ให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้มีโอกาสได้โ ชคก้อนใหญ่ในเร็ววันมากยิ่ งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บ าตรอย่ างสม่ำเสมอ หรือไถ่ชีวิตสัตว์ที่กำลังใกล้ถึงฆาต ก็จะเป็นการเสริมด วงชะต าได้อย่ างดียิ่ง

อันดั บที่ 4 ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

เลขนำโช ค : 3

หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับชาวร าศีมีนด้วยนะคะ ช่วงนี้ด วงชะต าด้ านการเ งินของคุณโดดเด่นเป็นอย่ างยิ่ง

มีเกณฑ์จะได้รับโช คล าภก้อนใหญ่ในช่วงนี้อย่ า งค าดหมายถึง หรืออาจจะมีโอกาสได้รับร ายได้จากช่องทางเสริมใ หม่ ๆ

ที่คุณเพิ่งเริ่มต้น และมันเป็นไปได้ด้วยดีอย่ างเกิ นค าดหมาย ซึ่งถ้าหากชาวร าศีมีนท่านใดนั้นเป็นคนที่สะสมแต้มบุญมามาก

ในก่อนหน้านี้จะยิ่ งส่งผลให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับด้านการเ งินให้ดียิ่งขึ้น

อันดั บที่ 3 ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

เลขนำโชค : 1

โอ้โห หุบยิ้มไม่ลงเลยทีเดียวสำหรับร าศีเมษ เพ ร าะดว งชะต าด้านการเงิ นปังปุริเย่ไม่ไหว

จับสิ่งใดก็กล ายเป็นเงิ นเป็นทองไปเสียหมด ทำให้เงิ นทองไหลมาไม่ขาดมือ

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาจากหลายช่องทางทั้งจากการทำงานหลัก และเสริม ทั้งจากการลงทุน

รวมไปถึงจากโช คลา ภเสี่ ยงด วง เอาเป็นว่าเงิ นทองหลั่งไหลเข้ามาแทบทุกทางเลยล่ะ

อันดั บ ที่ 2 ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

เลขนำโ ชค : 2

ร าศีสิงห์หลังจากเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ ตึงมือมาสักพัก ถึงเวล าด วงมาฟ้าเปิ ดที่แท้จริงสำหรับคุณ

คร าวนี้เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของด วงชะต าด้านการเงิ นของคุณ เพร าะ มีเกณฑ์ได้รับล าภก้อนโตอย่ างไม่ค าดฝัน

รวมถึงผลพลอยได้จากการทำงานอย่ างหนักในตลอดเวล าที่ผ่ านมา ทว่าชาวร าศีสิงห์ท่านใดสะสมแต้มบุญ

สั่งสมกุศลมามาก ก็จะยิ่ งหนุนนำส่งเสริมให้ล าภก้อนใหญ่ขึ้นอีกหล ายเท่าตัว

อันดั บที่ 1 ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

เลขนำโชค : 0

ขอแสดงความยินดีให้แก่อันดั บที่ 1 ของเร า นั่นก็คือ ร าศีกันย์นั่นเอง คุณนั้นด วงชะต าด้านการเงิน ดี

แซงทุกร าศีแบบไม่ทิ้งฝุ่น หากคุณค าดหวังหรือวางแผนในด้านการเงิ น ไม่ว่าจะลงทุน

หรือเสี่ ยงโช คนั้นก็มีเกณฑ์ได้รับเกินกว่าที่ปร ารถนา เอาเป็นว่าหยิบจับอะไรก็ขึ้นไปหมด

ดว งคนมันจะรว ย อยู่เฉย ๆ มันก็ร วยอ่ะนะ !!