ร าค าทองดิ่งลงหนัก

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (29 มิ.ย. 2565)

ปรับร าค าลง 100 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวานนี้

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,800 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าทองคำ

ที่เผ ยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 13.08 น.ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,200 บ าท ขายออก 30,300 บ าท

ต ามประก าศครั้งที่ ประจำวันนี้

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท