สนิมบนแ ม่กุญแจ ล้างออกได้ง่าย ตามนี้

วิ ธี ล้ างสนิมแ ม่กุญแจเก่าแบบง่ายๆ ให้กลับม าใช้ได้อีกครั้ง

หล ายครั้งที่เร าซื้อกุญแจม าล็อกบ้ าน ล็อกรั้ว แต่พอต ากแดดต ากฝนม ากๆ เข้า นานวันก็เป็นสนิม

จนที่สุดแล้วไขย ากม าก จะเข้าบ้ านแต่ละทีก็ลำบ ากลำบน วันนี้เร าไปเจอไอเดียดีๆ จากสม าชิกผู้ใช้พันทิป

ชื่อ AOR_GANIC ได้ออกม าเผยแพร่ไอเดียวิธีล้ างสนิมให้ออกจากแ ม่กุญแจ

โดยที่เร าไม่ต้องเสี ยเ งินซื้ออันใ หม่ แถมยังใช้ได้อีกนาน

สิ่งที่ต้องเตรียม

– น้ำส้มสายชู

– ภาชนะสำหรับแช่

– แ ม่กุญแจที่ขึ้นสนิม

– ผ้านาโน

วิธีทำ ก็ง่ายม ากๆ เลยค่ะ ให้เร าเทน้ำส้มสายชูใส่ถ้วยหรือภาชนะพล าสติกทิ้งเอาไว้ประม าณ 1 วัน

พอครบ 1 วันแล้ว เร าก็จะเห็นว่าสนิมบ างส่วนได้หลุดออกไปบ้ างแล้ว ไม่ก็ตกตะกอน

อยู่บริเว ณก้นถ้วย บ างส่วนก็ลอยน้ำอยู่รอบๆ ถ้วย

เมื่อเห็นแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆ หาผ้าสะอาดจำพวกผ้านาโนม าเช็ดทำความสะอาด เพียงแค่นี้ สนิมก็หลุดออกแบบง่ายๆ แล้ว

เมื่อเ ช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปต ากลมทิ้งไว้ให้แห้ง หรือเอาไปวางในข้าวส ารก็ได้จะช่วยไล่ความชื้น

เสร็จแล้วให้เอาข้าวส ารทิ้งเลย ไม่ควรนำม าประกอบอาหารอีกเพร าะอาจจะมีส ารตกค้ างจากสนิม)

เมื่อแห้งสนิทแล้วให้เอาน้ำมันหล่อลื่นเคลือบด้านในที่เสี ยบรูกุญแจ เพียงเท่านี้เร าก็ได้แม่กุญแจอันเดิมที่เหมือนได้ใ หม่แล้วค่ะ

สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ หากใครมีไอเดียเจ๋งๆ ก็พูดคุยคอมเม้นท์เพิ่มเติมได้เลยค่ะ