สภาพอากาศวันนี้ ใต้ พายุฝนถล่มหนักสุด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง

และฝนตกหนักที่อาจเกิ ดขึ้นไว้ด้วย สำหรับคลื่นบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงที่ปกคลุมบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว

โดยมีศูนย์ก ลางอยู่ที่ละติจูด 15.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก

ค่อนทางเหนืออย่ างช้าๆ ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค. 65

.

ขอบคุณข้อมูล thairath