คนใช้รถเศร้ าร าค าน้ำมันพุ่งขึ้นสูง

ปตท.-บ างจาก แจ้งร าค าขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์

ปรับขึ้น 50 สต างค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต างค์ต่อลิตร

ไฮพรีเมียม ดีเซล ขึ้น 1.50 บ าทต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (29 มิ.ย.)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 PTT Station ปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บ าทต่อลิตร

ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 0.30 บ าทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ร าค าคงเดิม

มีผลวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน = 52.56 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.15 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 44.04 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.88 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.54 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 50.64 บ าท/ลิตร

ด้าน บ างจาก แจ้งปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บ าทต่อลิตร

ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.30 บ าทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ร าค าคงเดิม ยกเว้น ไฮพรีเมียม

ดีเซล ปรับขึ้น 1.50 บ าทต่อลิตร มีผลวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.15 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 44.04 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.88 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.54 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล S = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 S = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 49.36 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าค าขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร