เตือน ภาคใต้ ยังมีพายุฝนถล่มหนัก

วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มร สุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังป านกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ในขณะที่ลมใต้ที่พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่ าง และภาคตะวันออก

เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง

แต่ยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเ วณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันตอนบนสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเ วณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

.

ขอบคุณข้อมูล thairath