ทายนิสัย จากตำแหน่ง ไฝ บนร่ างกาย

หลังจากที่มีทายนิสัยจาก “ไฝ” บริเว ณใบหน้าไปแล้ว คร าวนี้เรามาลองทายนิสัยจากไฝบนร่ างกายกันบ้ างดีกว่า

มาดูกันว่าจะตรงกับนิสัยของคุณกี่เปอร์เซ็น

ทายนิสัย จาก “ไฝ” บริเว ณใบหน้า

ไฝบริเว ณคอ

ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองสักเท่าไร

ไฝบริเว ณไหล่ขวา

ชอบปรึกษาผู้อื่นเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองเวล าที่มีปัญหา

ไฝบริเว ณไหล่ซ้าย

ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง แต่กับเรื่องงานจะมีความรอบคอบ

ไฝบริเ วณไหปล าร้ าขวา

ขยันทำงาน หาเงิ นได้เยอะ แต่มักจะเก็บเ งินไม่ค่อยอยู่

ไฝบริเว ณไหปล าร้ าซ้าย

ไม่เชื่ อใจใครง่ายๆ ดูเป็นคนที่เข้าถึงย าก

ไฝบริเว ณหน้าอก

ขี้ใจอ่อน ขี้สงส าร ชอบช่วยเหลือคน

ไฝบริเว ณรักแร้

ขี้กังวลเกี่ยวเรื่องในอดีตที่ผ่ านไปแล้ว และกังวลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคต

ไฝบริเว ณร าวนม

มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ เชื่ อมั่นในแนวทางของตัวเอง

ไฝบริเว ณหลัง

ชอบอยู่เงียบๆ สงบๆ ใช้เวล ากับตัวเอง

ไฝบริเว ณหน้าท้อง

คุณยอดนักกินเก่งอันดั บหนึ่ง!

ไฝบริเว ณท้องน้อย

เป็นคนที่มีความลึกซึ้ง เข้าใจตัวเองเป็นอย่ างดีว่าต้องการสิ่งใด

ไฝบริเว ณเอว

เป็นคนเก็บความลับเก่ง ไม่ชอบให้ใครมาละเมิดสิ ทธิส่วนตัว รักใครรักจริง

ไฝบริเว ณอวัยวะเพศ

เจ้าสำอาง รักสวยรักงาม มีความพิถีพิถันในการแต่งตัว ต้องดูดีอยู่เสมอ

ไฝบริเว ณก้น

ชอบเข้าสังคม อยู่ในที่ๆ คนเยอะๆ รักความสนุกสนาน

ไฝบริเว ณแขน

เป็นคนสุภาพ ขยัน ชอบแสวงหาสิ่งให ม่ๆ อยู่เสมอ

ไฝบริเ วณหลังมือ

พึ่งพาตัวเองเสมอ ไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากใคร

ไฝบริเว ณขา

สายเมาท์ เก็บความลั บไม่ค่อยเก่ง

ไฝบริเ วณเท้า

ชอบเดินทาง ท่องเที่ยว