ร าค าทองขยับขึ้นอีกรอบ

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (27 มิ.ย. 2565) ขยับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 31,250 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค ม ค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.24 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,650 บ าท

ขายออก 30,750 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้

ด้านร าค า ทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,092.60 บ าท

และขายออกที่ร าค า 31,250 บาท ส่วนร าค าทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,835.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท