วิธีเก็บผักไว้ทานได้นานและผักยังสดอยู่

ผักสวนครัวเป็นสิ่งที่หล า ยๆบ้ าน มักจะข า ดไม่ได้ และเมื่อมีผลผลิตที่เยอะมาก

เร าจะทำอย่ างไรให้ผักสวนครัวของเร าสามารถเก็บไว้ทานได้นานและผักยังสดอยู่

วันนี้เร าก็มีเทคนิคดีๆ มาแนะนำเพื่อนๆ กับบทความ วิ ธีเก็บผักให้สด น่าทาน อยู่ได้เป็นเดือน

ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้ างเพื่อให้คุณมีผักที่สดไว้ทานได้หล า ยเดือน

ในช่วงที่การออ กไปซื้ อของนอ กบ้ าน ไ ม่ว่าจะเป็นห้างร้ าน ตลาดอาจทำได้ไ ม่สะดวกนัก

เพราะด้วยสถานก ารณ์แบบนี้ ทำให้การถน มอาหาร

หรือ กั ก ตุ นอาหารให้สามารถเก็บได้นานขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในหล า ยบ้ าน

การเก็บผักผลไ ม้ให้ยังดูสดใหม่ และน่าทานก็เป็นอีกวิธีที่หล า ยบ้ าน มักจะทำกัน

โดยเร าจะมาแนะนำเคล็ดลับในการเก็บผัก ผลไม้

ให้สามารถคงความสดได้นานและยังทำออ กมาทานได้น่ าอร่อยเหมือนเดิมด้วยวิธีง่ ายๆ ดังนี้

1 ผักสด

การเก็บผักใบเขียวอ ย่ า งผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดนั้น ทั่วไปก็จะอยู่ได้แค่เพียง 2-3 วัน

ความสดของผักก็จะค่อยๆ หมดไป หากต้องการเก็บไว้ให้ได้นานกว่านั้นให้ล้ างผักให้สะอาด

สะเด็ดน้ำพอแห้งแล้วใส่ไว้ใน ถุ ง ซิ ป ล็ อ ค ปิดให้สนิท แช่เย็นช่องธรรมดา จะช่วยยืดอายุของผักได้นานขึ้น 5-7 วันด้วย

2 พริกแดงสด

พืชในตระกูลพริก ไ ม่ว่าจะเป็นพริกข ี้ห นู พริกแดง พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม เป็นตัวเพิ่มความเผ็ ดร้อนให้กับรสช าติของอาหาร

การเก็บให้คงความสดได้นาน ให้นำพริกไปล้างให้ล้ างสะอาด ตั ดก้านใบออ กแล้วผึ่งแดดให้แห้ง

จากนั้นให้เก็บใส่กล่องที่มีฝา ปิ ด ส นิ ท โดยใช้กระดาษทิชชู่รองไว้ด้านล่ าง และนำพริกไปวาง

แล้วค่อยใช้กระดาษทิชชู่วางทับอีกทีก่อนปิดฝา จะทำให้พริกอยู่ได้นานเป็นเดือนโดยที่ยังสดอยู่

3 มะนาว

ล้างผลมะนาวให้สะอาดไ ม่ให้มีคร าบดินติดอยู่ และผึ่งรอให้แห้งจากนั้นห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดให้มิดชิด

ไ ม่ให้อากาศเข้าไปได้ จากนั้นเก็บไว้ในถุงซิปล็อคหรือจะเป็นกล่องที่มีฝาปิดสนิทก็ได้

จะทำให้มะนาวเขียวอยู่ได้เป็นเดือนไม่ช้ำหรือเน่าไปก่อนด้วย

4 กล้วย

กล้วยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างเหี่ยว คล้ำและช้ำได้ง่าย วิธีการเก็บไว้ให้ทานได้นานนั้น

ให้ใช้แรปพลาสติกห่อ กล้วยให้มิดชิด แล้วใส่ไว้ในกล่องเก็บอาหารที่มีฝาปิดสนิท

จากนั้นเก็บเข้าแช่เย็นในช่องธรรมดาของตู้เย็นก็จะทำให้กล้วยยังดูน่าทานได้นานเป็นอาทิตย์อีกด้วย

5 แอปเปิ้ล

หากซื้ อแอปเปิ้ลมาทาน มากเกินไป วิธีที่จะเก็บแอปเปิ้ลให้สามารถทานได้นานขึ้น ให้หั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้น ปอ กเปลือ ก

ออ กให้เรียบร้อยแล้วนำไปแช่กับน้ำเกลือให้ท่ วม ประมาณ 5 นาทีแล้วค่อยนำขึ้น มาสะเด็ดน้ำ

จากนั้นใส่กล่องเก็บอาหารที่มีฝาปิด แช่ช่องเย็นธรรมดาก็จะทำให้เก็บแอปเปิ้ลไว้ทานได้นานเป็นอาทิตย์แล้ว

วิธีเหล่านี้จะช่วยทำให้กักเก็บความสดของผัก ผลไม้ได้นาน มากยิ่งขึ้น

โดยยังสามารถนำไปปรับใช้กับอาหารอื่นๆ หรือจะลองใช้วิธีแปรรูปอาหารก็ได้เช่นกันด้วย