รวมต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ

ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้มงคล มาพร้อมคุณสมบัติในการดูดสารพิ ษ ช่วยกรองอากาศ สามารถปลู กในบ้ าน

ในห้องนอนได้ ดูแลง่าย สุขภาพดี แถม! ชีวิตเป็นมงคลอีกด้วย วันนี้ Horothailand

ขอเอาใจสายรักธรรมชาติ ด้วยการแนะนำ ต้นไม้มงคล ที่ช่วยฟอกอากาศด้วย ไปดูกันเลยค่ะ

กวักมรกต

กวักมรกต ปลู กในบ้ านจะช่วยส่งเสริมโช คลาภ กวักเงิ นกวักทอง

เรียกทรัพย์เข้าบ้ าน ยังเป็นไม้ประดับช่วยกรองอากาศ ดูดส ารพิ ษได้ดี

การดูแลรักษา : ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ให้ปุ๋ยเดือนละครั้ง

ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร เป็นต้นไม้ที่มีความทนทาน แข็งแรงและดูแลรักษาง่ายอีกด้วย จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากบ้ านของเร า

และยังช่วยดูดซับสารพิษและฟอกอากาศในบ้ านได้ดีอีกด้วย

วิธีดูแล : ชอบแสงแดดรำไร แต่ไม่ร้อนจัดเกินไป รดน้ำอุณหภูมิห้อง ถ้าเป็นน้ำฝนหรือน้ำกลั่นได้ยิ่งดี

ย า งอินเดีย

ย างอินเดีย ไม้ประดับที่ได้รับความนิยมมาก นอกจากจะช่วยดู ดสารพิ ษจากอากาศได้อย่ างดีเยี่ยม

ดูแลง่าย ทนทาน ยังช่วยเสริมฮวงจุ้ยในบ้ านอีกด้วย

วิธีดูแล : เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแสงน้อย ไม่ชอบชื้นแฉะ หมั่นเช็ ดใบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ปุ๋ยเดือนละครั้ง

เขียวหมื่นปี

เขียวหมื่นปี เชื่อว่าผู้ที่ปลู กจะมีอายุยืนย าว ไม่เจ็บไม่ป่ วย เป็นพืชที่ส่งผลดีด้านสุขภาพ

เป็นสมุนไพร ช่วยรักษาอาการอักเสบของบ าดแผ ลได้เป็นอย่ างดี และยังช่วยดูดสารพิ ษได้ดีระดับป านกล าง

วิธีดูแล : รดน้ำให้หน้าดินชื้นถือว่าใช้ได้ ชอบแสงรำไร ควรใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง

ต้นเดหลี

ต้นเดหลี ช่วยดักจับเชื้ อโร คในอากาศ ที่ก่อให้เกิ ดโร คภูมิแพ้ได้ ค ายความชื้นสูง

ช่วยดูดซับส ารพิษได้เป็นอย่ างดี ช่วยเสริมฮวงจุ้ยในบ้ าน เพื่อให้ดูน่าอยู่ยิ่งขึ้น

วิธีดูแล : รดน้ำ1-2 วันต่อครั้ง ไม่ชอบแสงแดด หรือ พามาเจอแสงแดดเดือนละครั้ง