ฝนฟ้าคะนองทั่วไทย

วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ประกอบกับลมใต้ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเ วณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนสูง 1-2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเ วณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

.

ขอบคุณข้อมูล thairath