คุณชอบใช้ช้อนแบบไหน

คุณใช้ช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงจิตใจเบื้องลึก

1ช้อนย าว

สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมา

เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากจนเกิ นเห ตุไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดเ สี่ ย ง

ยิ่งในเรื่องของการเงิ นแล้วนั้น คุณเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่ างประหยัด แต่ในบ างครั้งคุณก็มักจะใช้จ่ายเกินตัว

เพื่อความสุขความสบายของตัวคุณเองและคนรอบข้างนิสัยของคุณนั้นเป็นคนที่รักเพื่อนรักครอบครัว

รักมากกว่าตัวเองซะอีก ทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ

เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ไม่ชอบการโดนเอาเปรียบและเอาเปรียบใครถ้าหากใครคิดไม่ดีหรือคิดร้ า ยกับคุณ

คุณจะมีสัมผัสได้เลยว่า คนๆ นี้เร าไม่ควรเข้าใกล้ เร าควรอยู่ให้ห่าง และเมื่อระยะเวล าผ่ า น

ไปสิ่งเหล่ านี้มันก็เกิ ดขึ้นจริง ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ชอบที่จะอยู่อย่ างสงบถ้าใครได้

คุยเป็นเพื่อนที่ว่าเป็นคนที่โช คดีมากๆ คุณนั้นเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเพื่อน

ที่มีคุณภาพทั้งนั้นถ้าตรงขอให้แ ช ร์เก็บเอาไว้เหมือนเก็บใบเซียมซีไว้กับตัวด้วยนะคะ

ขอให้มีเงิ นมีทองเยอะๆถูกหว ยงวดนี้เลยค่ะ สาธุ

2ส้อม

สำหรับใครที่เลือกข้อ 3 เลือกส้อม ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่แปลกประหล าดความแปลกของคุณ

เป็นเหมือนกำลังวังชาให้คนรอบข้างได้ตื่นตัว เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณที่ยอดเยี่ยม

มีจินตนาการล้ำเลิศ ชอบคิดชอบนึกถึงเห ตุการณ์ที่กำลังจะเกิ ดล่วงหน้า แ ม้กระทั่งบทความนี้

ก็ตามคุณเป็นคนที่ช่างสงสัยว่า สิ่งใดมีความหมายอย่ างไร คุณมักจะเป็นคนที่รีบเร่งเป็นคนที่ใจร้อนพอประมาณ

เป็นคนที่ชอบลืมอีกต่างหาก แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องความรู้ความสามารถต้องขอยกให้กับคุณเลย

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องของความสะดวกสบ ายมากเ กินเหตุ

คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ชอบออกเดินทางท่องเที่ยว ไม่ชอบอยู่ติดกับบ้ าน ชอบหาอะไรแปลกๆ

ที่พิเศษทำในเรื่องของความรัก มักจะเจอผู้คนมากมาย แต่ยังไม่เจอรักแท้ในช่วงเร็วๆ นี้

สิ่งที่เจอที่ผ่ า นมานั้นคุณยังไม่จริงจัง ความรักของคุณจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆ หากอย ากมีความรักที่ดี

ตัวคุณเองก็สามารถทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่ างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกและคุณทำเท่านั้นเองถ้าตรง

ขอให้แ ช ร์เก็บเอาไว้ เหมือนเก็บใบเซียมซีไว้กับตัวด้วยนะคะ ขอให้มีเงิ นมีทองเยอะๆ ถูกห วยงวดนี้เลยค่ะ สาธุ

3ช้อนสั้น

สำหรับใครที่เลือกข้อ 2 เลือกช้อนสั้น หรือว่าช้อนกล าง ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ทำอะไรมีเห ตุผลเสมอ

ชอบความเรียบง่าย ชอบความสะดวกสบ าย เป็นคนถึงไหนถึงกัน เรียกได้ว่าเป็นสายลุยลักษณะนิสัยของคุณนั้น

เป็นคนที่ทุ่มเทอย่ างเต็มที่ ไม่ชอบที่จะนินทาลับหลังใครไม่ชอบถูกการเอาเปรียบ เพ รา ะเคยโดนเอาเปรียบมาแล้วหล ายครั้ง

จนกลา ยเป็นว่าคุณจะต้องชินช ากับสิ่งเหล่ านั้น แต่เชื่ อเถอะว่าคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณแล้วนิสัยของคุณในตอนนี้

เปลี่ยนแปลงไปมาก คุณมักจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนง่ายๆ

ในตอนนี้ หากใครคิดไม่ดีหรือว่าเข้ามาไม่ดีคุณจะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางโดยชัดเจนให้เขาได้รับรู้

คุณจะไม่ห่วงความรู้สึกของคนเหล่ านั้นเลยตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบการเป็นผู้นำสักเท่าไหร่

แต่ชอบออกคำสั่งไม่ชอบการเป็นผู้ตามแต่มักจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเสมอถ้าตรงขอ

ให้แ ช ร์เก็บเอาไว้เหมือนเก็บใบเซียมซีไว้กับตัวด้วยนะคะขอให้มีเงิ นมีทองเยอะๆถูกหว ยงวดนี้เลยค่ะ