ร าค าทองผันผวนหนัก

ร าค าทองคำวันนี้ (25 มิ.ย. 2565) สมาค มค้ าทองคำประกาศร าค าซื้อขาย

ครั้งแรกของวันมีร าค าคงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 31,200 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.18 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,600 บ าท

ขายออก 30,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,047.12 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 31,200 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,827.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 25 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท