เตือน 38 จว.ระวัง พายุฝนถล่มหนัก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 กรมอุตุนิยมวิท ย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้ประชาช น บริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแ รงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณ ดังกล่ าว

เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath