เลือกแก้วน้ำร้อนที่ชอบ

แก้วน้ำร้อนที่ชอบ บอกนิสัยคนเลือกได้

แก้วน้ำร้อนใบที่ 1

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตมากๆ และมีความรับผิดชอบสูง

นอกจากนี้ยังมีบุคลิกที่ดูเป็นผู้นำ เป็นคนที่เชื่ อมั่นในตัวเองสูงมาก

มีความทะเยอทะยาน ชอบเอาช นะ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงาน

แถมคุณยังเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อย จุกจิกและขี้ระแวงอีกด้วย

ในบ างครั้งคุณก็เอาแต่ใจตัวเองบ้ าง บ างครั้งก็หงุดหงิดบ้ าง

บ างครั้งก็กลับทำตัวนิ่งขรึม เย็นชา เฉยๆซะอย่ างงั้น เป็นคนที่เดาทางย ากเสียจริงๆ

แก้วน้ำร้อนใบที่ 2

คุณเป็นคนที่มีหัวคิดริเริ่ม มีความคิดหรือไอเดียแปลกให ม่อยู่เสมอ

เป็นคนทันโลกทันสมัยอยู่ตลอดเวล า พย าย ามค้นควาหาความรู้ให ม่ๆ

เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง

อยู่ตลอดเวล า บ างทีคุณก็ทำอะไรที่คนรอบข้างค าดไม่ถึง

คุณเป็นคนที่ดูติดเพื่อน ชอบเข้าสังคม แต่จริงๆ แล้วกลับมีเพื่อนแท้น้อยมาก

และในความต้องการลึกๆนั้น มักจะเป็นคนที่รักสงบ สันโดษ รักธรรมชาติ ชอบอยู่กับตัวเอง

แก้วน้ำร้อนใบที่ 3

คนที่เลือก มาร์ชแมลโลว์ มักจะเป็นคนที่เจริญก้าวหน้าและมีวาสนาที่ดี

เป็นคนที่มีพ่ อแ ม่พี่น้องที่พึ่งพาอาศัยได้ คุณมีความกล้าหาญ

มีมานะอดทน รักความเป็นระเบียบ เรียบร้อย จะทำอะไรก็ประณีต

ถึงอย่ างนั้นก็เป็นคนช่างฝัน มีความโรแมนติก แต่กลับเป็นคนขี้เหงา

และรู้สึกว้าเหว่อยู่เสมอ บ างครั้งก็ชอบจมอยู่กับความหลังฝังใจ

หรือความคิดของตัวเอง คุณไม่ค่อยดูแลตัวเอง มักจะดูแลคนอื่นซะมากกว่า

นอกจากนี้คุณยังชอบรับภาระของคนอื่นๆมาทำเอง

จนบ างทีก็ทำให้ตัวเองต้องลำบ าก คุณไม่ชอบการแข่งขันอะไรกับใคร

และคล้อยตามคนอื่นได้ง่าย ใครว่าใครคุณก็ว่างั้น

แก้วน้ำร้อนใบที่ 4

คุณมีมีลักษณะที่เป็นคนใจร้อน ดุดัน ทำอะไรกระฉับกระเฉง รวดเร็ว

กล้ าได้กล้ าเสีย เป็นคนพูดจาฉะฉาน ไม่เฉื่อยชา มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง

ไม่ค่อยกลัวอะไร ไม่ค่อยยอมใคร และไม่ค่อยฟังใครเช่นกัน

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ค่อนข้างตรง ทำอะไรบุ่มบ่ าม

บ างครั้งขาดความรับผิดชอบ และไม่ระมัดระวังตัวเอง

แก้วน้ำร้อนใบที่ 5

ส่วนใหญ่จะดูสุขุมเยือกเย็น ทำอะไรก็ไม่ค่อยรวดเร็วทันใจใครสักเท่าไหร่นัก

อืดอาด ยืดยาด เชื่ องช้า จนบ างครั้งก็ทำให้ต้องถูกตำหนิ ถึงอย่ างนั้นก็โคตรอดทนเลย

หนักเอาเบ าสู้ นอกจากนี้ยังชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ

แต่ถ้าพูดไม่ถูกหูเข้าจะดื้อด้าน ไม่ทำตามซะอย่ างนั้น

เพร าะเขาจะไม่ยอมทำอะไรที่เขาไม่อย ากทำ คนที่เลือกจะชอบสะสมทรั พย์

หมุนเงิน มัธยัสถ์ จนออกจะติดเป็นนิสัยขี้งกสักเล็กน้อย

เป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน และมีความอ่อนไหวในด้านความรัก