ฝนถล่ม 38 จังหวัด ที่ไหนบ้ าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

เริ่มมีกำลังแ รงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเว ณประเทศล าวตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนบนใน

ขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ภาคกล างตอน ล่ าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง

และมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้ประชาช นในบริ เว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก ที่อาจจะเ กิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแร งขึ้น

โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

.

.

ขอบคุณข้อมูล thairath