พื้นที่ไหนบ้ างเตรียมรับมือ พายุฝนถล่มหนัก

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแร ง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลู กสร้ าง

และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแร ง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห าย

ที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามัน

และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเ วณดังกล่ าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

.

ข้อมูล thairath