เลือกภาพที่ถูกใจที่สุด

เลือกภาพที่ถูกใจที่สุด บอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน

ให้คุณเลือกเพียง 1 ภาพจากด้านบน เลือกภาพไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าดึงดูดตาของคุณมากที่สุด

เพราะสิ่งที่คุณเลือกสามารถบ่งบอกถึงเบื้องลึกของจิตใจและลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

คนที่เลือกภาพที่ 1

คุณชื่นชอบความสันโดษ ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว คุณชอบใช้ชีวิตเพียงลำพัง

ไม่ชอบสุงสิงกับใคร และไม่ชอบให้ใครมากวนใจอะไรทั้งนั้น

เพร าะฉะนั้นคุณแทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรู้ใจ

และไม่ค่อยมีคนที่ห่วงใยคุณสักเท่าไหร่ แน่นอนว่าคุณเองก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว

แต่คุณไม่ได้ถึงกับเป็นคนเยือกเย็นหรือไม่มีความรู้สึกหรอกนะ เมื่อถึงเวล าที่คนอื่นลำบ าก

คุณก็มักจะเป็นคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ และคุณก็คอยให้คำแนะนำที่ดีกับคนอื่นมาโดยตลอดเวล าที่เค้ามีปัญหา

คนที่เลือกภาพที่ 2

คุณเป็นคนเรียบร้อย รักครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจที่ทำให้คุณมีความสุข

คุณมักจะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดั บแรก เพร าะพวกเขาให้ความรักและความอบอุ่นกับคุณเสมอมา

คุณให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวและคอยดูแลอย่ างใกล้ชิดเป็นอย่ างดี ทำหน้าที่อย่ างไม่ขาดตกบกพร่อง

คนที่เลือกภาพที่ 3

คุณมีชีวิตที่รักในความอิสระ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสบ ายๆ ง่ายๆ คุณเปิ ดใจที่จะทำความรู้จักกับคนรอบข้างเสมอ

คุณมีความสุขในชีวิตทุกวัน เป็นคนมองโลกในแง่บวก

ถึงบ างทีจะมีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจอยู่บ้ าง แต่คุณก็จะเสียเวล ากับมันอยู่ไม่นานก็จะลืมมันไป

คนที่รู้ใจคุณมากที่สุดนั้นก็คือเพื่อนสนิทของคุณ มองต าก็รู้ใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากมาย

เพร าะคุณเป็นคนที่รักเพื่อน ไม่ทอดทิ้งเพื่อนในย ามที่ลำบ าก

คนที่เลือกภาพที่ 4

คนมีความปร ารถนาดีต่อคนรอบข้ าง คุณปร ารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบเรียบง่าย

คุณชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเวล าที่ผู้อื่นมีปัญ หา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือเรื่องกลุ้มใจต่างๆ

คุณมักจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือและคอยอยู่ข้างๆ ถึงแม้ในบ างครั้งคุณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้

แต่คุณก็จะนั่งอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเขา เรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบบทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่นประทับใจตัวคุณในเรื่องนี้