อ.คฑา เผยด วง 3 ร าศี เฮงยืนหนึ่ง

อ.คฑา เปิ ดด วง 3 ร าศี รักหวานฉ่ำ น้ำตา ลไม่ต้องเติม ได้แก่

ร าศีพฤษภ

คู่รักมีเกณฑ์พูดคุย เรื่องอนาคต การแต่งงาน มีบุตร ซื้อบ้ าน การขย ายครอบครัว

ปล ายสัปดาห์มีเกณฑ์ได้ของถูกใจจากคนรัก ไปทำบุญถวายผ้ าไตรจีวรไป

ขอพรพระประธานหรือพระพุทธรูปที่สำคัญห่มผ้ าองค์พระ หรือบริจ าคเกี่ยวกับเสื้อผ้ า ของสวยงาม

ร าศีกรกฎ

เรื่องของความรักผู้หญิงเด่นกว่า ผู้ชาย คนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้ พบเจอความรักใ หม่ๆ

และอาจจะพัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ ทำบุญขอพรกับองค์พระแ ม่ลักษมี และเทพเหย่โหลว

ให้ช่วยปกปัก รักษาและประทานความรักที่ดีมาให้

ร าศีพิจิก

ผู้ชายเด่นกว่าผู้หญิง มีโอกาสพบเจอความรักที่ดี จากการติดต่อประสานงาน

หรือเพื่อนเก่าและคนในสังค มเดิมด้วย ไปทำบุญขอพรชำระหนี้สงฆ์

ไปทำบุญเกี่ยวกับไฟแสงสว่าง น้ำมันตะเกียง หลอดไฟเทียนไข

เพื่อเป็นทานบ ารมี และส่งพลังที่ดีให้ความรักดียิ่ งขึ้น