ตะวันออก ใต้ ฝนหนัก ระวังอันตร าย

วันนี้มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคตะวันออก-ใต้

ขอประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก “อ่าวไทย-อันดามัน”

คลื่นสูง 1-2 เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน

ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคตะวันออกและภาคใต้

ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันตร ายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่ าวเดินเรือ

ด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath