ฤกษ์ดี เสริมสิริมงคล

วันดีปี 2565 ฤกษ์ขึ้นบ้ านใ หม่ 2565 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาค ม

1. วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาค ม 2565

เวลา 06.35-07.30 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 09.23-10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.33-12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.03-13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาค ม 2565

เวลา 06.22-07.17 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.01-11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.51-14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพุธที่ 13 กรกฎาค ม 2565

เวลา 06.14-07.09 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.52-11.47 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.15-17.10 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันพุธกล างคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ย้ ายเข้าบ้ านให ม่ 2565 พิธีการขึ้นบ้ านให ม่และข้อห้าม

4. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาค ม 2565

เวลา 06.06-07.01 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 08.56-09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาค ม 2565

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.19-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันจันทร์และวันอังค าร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาค ม 2565

เวลา 08.25-09.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.15-11.10 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.05-14.00 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันอังค ารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 27 กรกฎาค ม 2565

เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.32-16.27 น. เป็นร าชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันพุธกล างคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎา คม 2565

เวลา 05.22-06.17 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 08.11-09.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.01-10.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.56-13.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.24-16.19 น. เป็นร าชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาค ม 2565

เวลา 05.51-06.26 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 08.07-09.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้