ต้นไม้แบบไหนบ้ าง ที่ควรปลู กในห้องนอน

1. เฟิร์นบอสตัน

ไม้ประดับที่สามารถดูดสาร ‘ฟอร์มาลดีไฮด์’ ที่ถูกผสมอยู่ใน สี กาว

และสารเคลือบไม้ช นิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี แต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ต้องการความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวล า

2. ปาล์มสิบสองปันนา

ต้นไม้ทรงสูงมีลักษณะคล้ ายใบไผ่ปลู กได้ทั้งกล างแจ้งและในที่แสงน้อย

มีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษประเภท ‘ไซรีน’ ที่พบได้จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช นิดต่าง ๆ

รับรองว่าถูกใจชาวแม่บ้ านอย่ างแน่นอน

3. พลูด่าง

ไม้เลื้อยสุดคิ้วท์ที่มีใบคล้ ายกับรูปหัวใจจะนำไปตั้งหัวเตียงหรือบนโต๊ะทำงาน

ก็ดูเก๋ไปอีกแบบและยังช่วยลดก๊าซค าร์บอนไดออกไซด์ในสภาพอากาศ

ปิดได้ถึง 75 % แถมร าค าก็ยังไม่แพงหาซื้อได้ง่ายมาก ๆ เลย

4. ว่านหางจระเข้

ต้นไม้สารพัดประโยช น์ที่นอกจากจะช่วยดูดซับสารพิษจำพวกสารเคลือบต่าง ๆ

แล้ว ยังสามารถตัดออกมาเพื่อมาส์กหน้า แปะสิว หรือจะนำไปทาวน ๆ

บริเวณแผลพุพองก็จะช่วยลดอาการแสบร้อนได้ แถมยังทำให้แผลเป็นตามร่ างกายจางลงได้อีกด้วย

5. ไทรใบสัก

ต้นไม้ยอดฮิตที่มาแรงที่สุดในพ.ศ.นี้เหมาะสำหรับชาวมินิมัลลิสต์ที่รักในการแต่งบ้ านสุด ๆ

เพร าะน้องทั้งเลี้ยงง่ายและยังมีใบที่สวยงาม แถมยังช่วยฟอกอากาศทำให้พื้นที่โดยรอบสดชื่นและสะอาดตามากขึ้นอีกด้วย

6. ตีนตุ๊กแกฝรั่ง

ต้นไม้พันธุ์จิ๋วที่กำลังเป็นที่นิยม นอกจากความสวยงามแล้ว

น้องยังปรับตัวเก่งและสามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ แถมยังมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษประเภทเบนซินได้อีกด้วย

7. เบญจมาศ

พันธุ์ไม้ประเภทล้มลุกที่มีดอกหล ากสีซึ่งจากการทดลองของ ‘NASA’พบว่า…ต้นไม้ช นิดนี้สามารถดูดส ารพิ ษ

ในย านอวกาศที่มีสภาพอากาศปิดได้สูงถึง 90% ภายในระยะเวล าแค่ 24 ชั่วโมง

ทำให้ผู้คนที่ได้อ่านงานวิจัยนี้แห่ไปซื้อมาปลู กจนกล ายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันทั่วโลก