เลือกสีทาเล็บที่ชอบที่สุด

วันนี้เร านำแบบทดสอบทายใจผ่ านสีทาเล็บมาให้เล่นกัน

มาดูกันว่าที่แท้นิสัยของคุณและคู่ครองในอุดมคติของคุณเป็นเช่นไร

ให้คุณมองรูปภาพของดว งต าทั้ง 6 แบบนี้ดูซิว่า ด วงต าแบบไหนที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุด?

เลือกสีทาเล็บแบบที่ 1

ปกติคุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัว เข้าถึงได้ย าก แต่ก็แอบซื่อบื้อนิดหน่อย

เป็นคนที่อย ากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจ แต่คุณก็เป็นคนที่น่ารักมาก

ยอมรับฟังเห ตุผลของผู้อื่น เป็นคนละเอียดอ่อน

เวล ามีเรื่องเสียใจมักไม่ยอมแสดงออกมา แต่ที่จริงแล้วทุกคนดูคุณออกนะ

ส่วนคู่ครองในอุดมคติของคุณต้องเป็นคนที่ไม่ใจร้อนขี้โมโห ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นกับคุณ

เป็นคนที่คุณค าดเดาไม่ออกว่าเขาจะทำอะไร แต่เขาเป็นคนที่รอบคอบมาก ไม่ว่าคุณต้องการอะไร เขาก็เตรียมไว้พร้อม

เลือกสีทาเล็บแบบที่ 2

คุณกลัวที่จะให้คนอื่นรู้ว่าที่จริงแล้วตนเองเป็นคนยังไง คุณไม่ค่อยชอบนิสัยของตัวเองเท่าไรนัก

มักมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวในใจ อย ากจะเข้ากลุ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง เป็นคนทำอะไรแล้วต้องให้ออกมาดีที่สุด

แต่ค่อนข้างดื้ออยู่บ่อยๆ เมื่อเทียบกับภายนอกแล้ว ในใจของคุณไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น

คู่ครองในอุดมคติของคุณ เขาต้องเป็นคนที่ไปกับคุณได้ เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นคนมีความรู้ พูดจามีเ หตุมีผล

เลือกสีทาเล็บแบบที่ 3

คุณเป็นคนที่ห่วงใยผู้อื่นช่างสังเ กต เวล าคนใกล้ตัวไม่มีความสุขคุณก็เต็มใจที่จะช่วย

เป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายมีความเป็นมิตรกับทุกคน คุณอย ากมีคนที่เข้าใจคุณบ้ าง

บ างทีคุณก็ไม่รู้ตนเองต้องการอะไรกันแน่ สำหรับคู่ครองในอุดมคติ

คุณอย ากให้เขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ รักเดียวใจเดียว และให้คุณได้อ้อนบ้ าง

เลือกสีทาเล็บแบบที่ 4

คุณเป็นคนที่ไม่ว่าทำอะไรก็ตาม ต้องการให้ออกมาดีเลิศ บ่อยครั้งมักดื้อดึงที่จะทำแต่บ างครั้งก็ขี้เกียจทำซะงั้น

คุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนยังไง คุณอย ากมีคนที่พึ่งพาได้มาปกป้องคุณ

แต่ตัวเองกลับทำเป็นเข้มแข็ง คู่ครองในอุดมคติของคุณจะต้องเป็นคนที่ดูมีความก้าวหน้า

ไม่มีเงิ นก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมีความสามารถ ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่สามารถฝากฝังชีวิตไว้กับเขาได้

เลือกสีทาเล็บแบบที่ 5

คุณเป็นคนฉล าด ทำอะไรด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบ ไม่ชอบอวดโชว์ออฟ

เวล าอยู่ในกลุ่มมักจะทำอะไรอย่ างเงียบๆ จิตใจของคุณไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น

แต่เพื่อความอยู่รอด คุณมักจะทำตัวให้ดูเข้มแข็ง

ส่วนคู่ครองในอุดมคติของคุณต้องเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบ ายใจ ปลอดภัยที่ได้อยู่กับเขา

คุณใฝ่ฝันที่จะได้พบกับรักแท้ และทนไม่ได้หากความสัมพันธ์

คลุมเครือนานเกินไป เพร าะจะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบ ายใจ

เลือกสีทาเล็บแบบที่ 6

คุณเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมาก ไม่ว่าทำอะไรก็หวังแต่ผลสำเร็จ เกลียดความพ่ ายแพ้

หวังว่าตัวเองจะมีหน้าที่การงานที่เชิดหน้าชูต า ดูเหมือนเป็นคนเข้มแข็ง แต่ที่จริงบ างครั้งในใจก็รู้สึกเหงา

มีคนที่จะเข้าใจคุณได้น้อยมาก คุณอย ากได้คู่ครองที่มีความสามารถเหนือคุณ

ปร ารถนาให้คู่ของคุณเป็นผู้มีอำนาจเผด็จการ โดยใช้ความเผด็จการของเขานี่แหละ เป็นวิธีในการดูแลเอาใจใส่คุณ