ไขข้อสงสัย คนละครึ่งเฟส 5 ยังมีลุ้นมีต่ออีกหรือไม่

คนละค รึ่งเฟส 5 ยังมีลุ้นมีโครงการต่ออีกหรือไม่?

รมว.พลังงาน ระบุโครงการ คนละค รึ่งเฟส 5 ยังไม่มีความชัดเจน ต้องพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่

วันที่ 14 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า

ได้มีการประชุมร่วมหน่วยงานทางด้านเศรษ ฐกิจเพื่อพิจารณาต่อค่ าครองชีพ

ที่จะหมดอายุในเดือนมิ.ย.-ก.ค. ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวจ้องต้องพิจารณาร่วมกัน

ทั้งนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่ารั ฐบ า ล จะมีโครงการคนละครึ่ งเฟส 5 อีกหรือไม่

และต้องพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่ พร้อมยืนยัน ว่า รั ฐบ าลจะประคองร าค าน้ำมันดีเซล

ไม่ให้เกินกว่า 35 บ าทต่อลิตร เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงโ ลวซีซั่น และจะค่อยๆ ดีขึ้นในปล ายปี

อาจจะต้องมีการประคับประคองต่อไประยะหนึ่งเพื่อให้ประเทศเดินไปได้

ขอบคุณข้อมูล tnnthailand