อาชีพไหนบ้ าง ลงทุนน้อย กำไรเยอะ เริ่มได้ทันทีแ ม้มีทุนน้อย

1.ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง

ขายอะไรดีตอนเช้า ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้า เป็นอาชีพที่เร าเห็นกันทั่วไป

แต่ใครจะรู้ว่าอาชีพนี้สามารถสร้ างร า ยได้ ได้อย่ างเป็นกอบเป็นกำ

แถมใช้ทุนในการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่สูงมากนัก จึงเหมาะกับคนที่ทุนน้อยและต้องการสร้ างร ายได้

และมีโอกาสที่จะร่ำรว ยได้อีกด้วยจากอาชีพนี้

2.ขายข้าวต้ม โจ๊ก

ขายโจ๊ก ข้าวต้ม เป็นอีกธุรกิจที่ใช้ทุนน้อย สามารถเริ่มต้นได้ง่าย เหมาะกับการขายในตอนเช้า

เช่ น หน้าโรงเรียน หน้าโรงพย าบ าล ตล าดสด ข้าวต้มเป็นเมนูทานง่าย แถมยังเป็นที่นิยมกันเป็นอย่ างมาก

3.ขายน้ำเต้าหู้ โอวัลติน กาแฟ

ขายน้ำเต้าหู้ เป็นอีกธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่สามารถสร้ าง กำไรได้อย่ างเป็นกอบเป็นกำ

ยิ่งขายในตอนเช้า ตามตล าดสด หน้าโรงเรียน แหล่งชุมช น ยิ่งขายดีอย่ างแน่นอน

ด้วยต้นทุนในการเริ่มต้นที่ต่ำสามารถทำให้สามารถเริ่มต้นได้ง่าย

4.ขายปาท่องโก๋

ขายปาท่องโก๋ อาชีพที่ดูเรียบง่าย แต่สามารถสร้ างร า ยได้และกำไรได้อย่ างไม่ธรรมดา

ขายปาท่องโก๋เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มาก แต่ได้กำไรเยอะ เพร าะสินค้ าเป็นที่รู้จัก

และเป็นสินค้ าติดตล าดไปแล้ว ทำให้มีโอกาสสูงที่จะสามารถสร้ างยอดขายและกำไรได้ต้องแต่ช่วงแรก

5.ขายข้าวกล่องสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ขายอะไรดีขายข้าวกล่อง สำหรับนักเรียนนักศึกษา ในยุคที่ทุกอย่ างเร่งรีบ

ผู้ปกครองอาจไม่มีเวล าทำอาหารในตอนเช้า คนเมืองนิยมซื้อข้าวกล่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

6.ขายข้าวเหนียว หมูฝอย หมูหวาน

ขายข้าวเหนียวหมูฝอย อีกเมนูยอดฮิตที่ เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ เพร าะว่าใช้ทุนในการเริ่มต้นหรือลงทุนน้อย สามารถเริ่มได้ทันที