เตือน 45 จังหวัด ฝนตกหนัก ลมกระโชกแ รง

กรมอุตุนิยมเผยสภาพอากาศวันนี้ เตือน 45 จังหวัด เสี่ยงฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแร ง

ขณะที่มีคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูง 1-2 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่ อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเ ณประเทศลาวตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคกล างตอนล่ าง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก

ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

บริเว ณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันต ร ายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแร งไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเ วณดังกล่ าว

เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเ วณ ที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย