รวม 8 ไม้เลื้อยขนาดเล็กทนแดด ที่เหมาะกับการปลู กในกระถาง

8 ไม้เลื้อยขนาดเล็กทนแดด เหมาะปลู กในกระถาง ออกดอกตลอดปี

ต้นไม้เลื้อยต้นเล็ก ๆ มีอะไรบ้ าง ? รวม 8 ไม้เลื้อยขนาดเล็ก ทนแดด

ออกดอกสวย ๆ ให้ชมตลอดทั้งปี และปลู กในกระถางได้

ทุกวันนี้จะแต่งบ้ านให้ดูดีอย่ างเดียวคงไม่พอ ต้องจัดสวนให้สวยงาม ชวนมอง

และร่มรื่นด้วย ฉะนั้นถ้าหากใครยังสับสนหรือกำลังมองหาต้นไม้จัดสวนเอาไว้เป็นซุ้มบังแดดอยู่ละก็

วันนี้กระปุกดอทคอมมีไม้เลื้อยขนาดเล็กน่าปลู กที่บ้ าน ทั้งทรงสวย ทนแดด ออกดอกตลอดปี

บอกเลยแต่ละต้นสีสันสดใส ดูแลไม่ย าก แถมน่าปลู กแต่งสวนมาก ๆ

1. คอนสวรรค์

2. ชะลูดช้าง

3. แดงทอดยอด

4. พวงชมพู

5. พวงแก้วแดง

6. แพนโดเรีย

7. สายน้ำผึ้งจีน

8. แส

นอกจากไม้เลื้อยต้นเดิม ๆ ที่เ ร าเคยรู้จักกันดี เช่ น การเวก กระดังงา เล็บมือนาง บ านบุรี

อัญชัน ถั่วฝักย าว และม่านบ าหลีแล้ว อย่ าลืมเก็บไม้เลื้อยต้นเล็ก ๆ เหล่ านี้ไว้ในลิสต์ด้วยนะคะ

รับรองช่วยตกแต่งสวนให้สวยงาม เก๋ไก๋ ร่มรื่น และสดใสได้ไม่แพ้ต้นอื่น ๆ แน่นอน !