รวม 10 กำไลมูเตลู ของมันต้องมี

ของมันต้องมี! 10 กำไลมูเตลู มีติดข้อมือเพื่อเสริมดว ง

จะเข้าวงการ “สายมู” ทั้งทีก็ต้องไปให้สุด เครื่องประดั บเครื่องร างนำโ ชคต่างๆ

ก็ต้องมีไว้ให้ครบจัดเต็มไปเลย และเครื่องร างสุดฮิตติดเทรนเป็นอันดั บต้นๆ ของเหล่ าสายมู

ก็ต้องยกให้ “กำไลข้อมือ” เพร าะเป็นเครื่องประดับที่พกง่าย ใส่ง่าย แถมยังเสริมเรื่องแฟชั่ นได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็น ลูกปัดหิน หรือเป็นเชือกก็เลือกได้ตามใจชอบ หินแต่ละประเภทก็จะมีหล ากหล ายกันไป

ปลุ กความขลังตามเทพเจ้าองค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิ น การงาน หรือความรัก ก็มีทั้งหมด

กำไลสายมู มีจุดประสงค์ในการใส่เพื่อเสริมด วงในด้ านต่างๆ ควรรู้ก่อนว่าตนเองมีปั ญหาด้านใดที่ต้องการแก้ไข

หรืออย ากให้ด วงชะต าด้านใดของตัวเองดีขึ้น เช่ น เสริมเสน่ห์ เรียกความเมตต าเอ็นดูแก่ผู้พบเห็น,

เสริมอำนาจบ ารมี, เรียกทรั พย์, เจรจาธุรกิจร าบรื่น หรือแ ม้กระทั่ งช่วยให้แคล้วคล าดปลอดภัยจากภัยอันตร าย เป็นต้น

เมื่อรู้แล้วลองดู 10 กำไลสายมูที่ Tonkit360 แนะนำในวันนี้กันเลย

กำไลข้อมือองค์พระตรีมูรติ

กำไลข้อมือองค์พระพิฆเนศ

กำไลข้อมือเจ้าแ ม่กวนอิม

กำไลข้อมือองค์พญานาคร าช

กำไลข้อมือท้าวเวสสุวรรณ

กำไลข้อมือปี่เซียะ

กำไลพระร าหู

กำไลด้ายแดงเสริมด วง

กำไลข้อมือกบกินเดือน

กำไลหยกเสริมด วง

ขอแนะนำเพิ่มเติมกันอีกนิด การใช้กำไลสายมูไม่ใช่แค่ใส่เฉยๆ เท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องบูชาด้วย

ซึ่งเครื่องร างแต่ละช นิดแต่ละประเภทจะมีวิธีการบูชาที่แตกต่างกันไป ส่วนมากแล้วผู้ข ายมักจะมีวิธีการ

และคู่มือแนะนำมาให้อยู่แล้ว หรือสามารถหาบทบูชาในอินเทอร์เน็ตเองก็ได้ ที่สำคัญคือต้องคิดดี ทำดี

และไม่ทำผิดศีล เพื่อที่จะรักษาความขลังของเครื่องร าง และเรียกสิ่งดีๆ มาสู่เร าด้วย