เตือนพื้นที่ ระวังฝนถล่ม ลมกระโชกแ รง

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบน

ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

บริเ วณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแ รงไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือ

ด้วยความระมัดระวังบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย……..

.

ขอบคุณข้อมูล thairath…..