เลือกร่ม 1 คันที่ชอบที่สุด

ตรงมากๆ เลือกร่ม 1 อัน บ่งบอกนิสัยลึกๆของคุณ

คันที่ 1

คุณเป็นคนชอบ ความสงบ แล ะ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้า กับปัญหา

แล ะ สามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่ างดี มีแต่คนให้ความเคารพนับถือ มีความคิดเป็นของตัวเอง

แต่เมื่อไรที่ ความคิดของคุณไม่ตรง กับผู้อื่น คุณก็จะ ไม่แสดงอาการ ใดๆทั้งสิ้น แต่จะเก็บไว้ในใจ

คุณมีความทะเยอ ทะย านสูง เป็นคนจริงจัง กับชีวิต เรื่องความรักคุณเป็น คนรักเดียวใจเดียว

แล ะ โรแมนติก โกรธง่ายหายเร็ว

คันที่ 2

คุณเป็นคนเข้มแข็ง, ใจกว้าง, สดใส, มีชีวิตชีวา, ชอบพูด แล ะ ทำอะไร รวดเร็ว คุณชอบไป

งานปาร์ตี้ หรื อ ร่วมกิจกร ร มต่างๆ ไม่ว่างานนั้นจะ เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน คุณก็จะทุ่มสุดตัว

ในอีกมุมหนึ่ง คุณเป็นมีความเชื่อมั่น ในตัวเองมาก มักใจร้อน ส่วนเรื่องความรัก

คุณจึงเป็นคนเปิดเผย จริงใจ กับคนอย่ างรักเต็มที่

คันที่ 3

คุณเป็น คนอารมณ์อ่อนไหว, มีความกังวล ตลอดเวลา, ชอบเก็บตัวไม่สุ่งสิง กับใคร

ชอบอยู่บ้าน เป็น คนช่างสังเกต แล ะ มีไหวพริบ เวลาอยู่ในที่สาธารณะ

หรื อ มีคนมากๆ คุณจะเงียบไม่พูด หรื อ เรียกง่ายๆ ว่า อารมณ์ศิลปิน

คันที่ 4

คุณเป็นคนสงบ แล ะ เยือกเย็น ถ้าคุณเลือกคันที่ 4 แสดงว่า คุณเป็นคนใจดี, ใจเย็น

แล ะ ใจกว้าง คุณเป็นคนไม่ค่อยกังวล กับอะไรง่ายๆ คุณชอบที่อยู่อย่ างสงบสุข

เป็นคนง่ายๆ สบายๆ แต่คุณไม่ชอบ อยู่คนเดียว เป็นคนไม่ชอบทะเลาะ กับใคร

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กับคนรอบข้าง ส่วนเรื่องความรัก คุณเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไร

แต่ถ้ารัก แล้วก็จะรักเลย ไม่เปลี่ยนแปลง