โช คเข้าข้าง งานดี เงิ นปัง

นักพย ากรณ์ชื่อดัง หมอลักษณ์ ร าชสีห์ เผยว่า ราศีที่ โชคเข้าข้าง งานดี เงิน ปัง

ช่วงนี้มีเพียงหนึ่งเดียว จะเป็นร าศีใดไปดูกันเลยค่ะ

หมอลักษณ์ ร าชสีห์ เผยเผยผ่ านร ายการศึก 12 ร าศี ทางช่อง 3 เอชดี

เมื่อวันก่อน ระบุว่า ร าศีที่ช่วงนี้คือ ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฏาค ม

โช คเข้าข้าง งานดี เงิ นปัง ได้แก่ ชาวลัคนาร าศีเมษ

เพร าะเป็นช่วงเวล าที่ดาวพระศุกร์บนท้องฟ้าโคจรจากร าศีเมษ เข้าสู่ร าศีพฤษภ ในเรือนการเ งิน

ลัคนา ร าศีเมษ ร าศีพฤษภ เป็นกระดุมพระ เป็นเรือนการเ งิน เป็นเรือนปาก

แปลว่าคนที่เกิ ดในลัคนาร าศีเมษ ในช่วงเวล าดังกล่ าวคุณจะมีโอกาสมีล าภปาก

ได้ไปงานเลี้ยงต่างๆ หรือมีคนเอาของขวัญถูกใจมาให้ มีโอกาสได้เงิ น ได้ทอง

มีโอกาสซื้อง่ายขายคล่อง งานมาเงิ นมา โดดเด่น ชัดเจน

ดาวเสาร์ในเรือนการงานเป็นเกณฑ์มั่นคง ดาวศุกร์ก็จรในเรือนดี

ในช่วงตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฏาค ม ชาวลัคนา ร าศีเมษ รู้แล้วก็รีบลุยเลย

อย่ างถ้าทำการค้ า ต้องรีบเ ปิดการขา ย รีบลอนช์โปรดักส์ รีบประชาสัมพันธ์ลุยเต็มที่

เต็มกำลัง รับรองว่า งาน เ งินปังสมใจปรารถนา