เตือน รับมือ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บางพื้นที่ในทุกภาคของประเทศไทย

และมีลมกระโชกแ รงในภาคอีสานและกล าง

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ระบุว่า ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

และมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง บริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกล าง

ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าว

เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath