มาทายนิสัยของคุณ จาก ไฝ บนใบหน้า

มีความเชื่ อว่า ไฝ ขี้แมลง ที่ขึ้นบริเว ณต่างๆ นั้น นอกจากจะสามารถทายด วงชะต าได้แล้ว

ยังสามารถทายนิสัย หรือบ่งบอกนิสัยของบุคคลนั้นได้อีกด้วย มาดูกันว่าไฝบริเว ณใบหน้าจุดไหน

ทายนิสัยว่าอย่ างไร จะตรงกับนิสัยของคุณหรือไม่ ไปดูกัน

ไฝบริเ วณคิ้ว

ไฝบริเว ณคิ้วขวา

รักสวยรักงาม เป็นคนเปิดเผย พูดเก่ง จริงใจ

ไฝบริเว ณคิ้วซ้าย

ชอบเข้าสังคม ใจกว้าง

ไฝบริเว ณหัวคิ้ว

ขี้อาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก

ไฝบริเว ณขมับ

ไฝบริเว ณขมับขวา

ชอบทำกิจก รรม มีหัวคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ

ไฝบริเว ณขมับซ้าย

เจ้าความคิด มีความคิดสร้างสรรค์

ไฝบริเว ณต า

ไฝบริเว ณเปลือกต าขวา

เจ้าเสน่ห์ คารมดี เอาใจเก่ง

ไฝบริเว ณเปลือกต าซ้าย

โกรธง่าย หายเร็ว ชอบให้คนอื่นเอาใจ

ไฝบริเว ณใต้ขอบต า

ขี้บ่น อารมณ์เสียง่าย

ไฝบริเว ณจมูก

ไฝบริเว ณดั้งจมูก

มีคุณธรรมประจำใจ ชอบงานศิลปะ

ไฝบริเว ณปล ายจมูก

หัวความคิด มีความเป็นผู้นำ

ไฝบริเว ณจมูกด้านขวา

เจ้าระเบียบ ชอบหลักการ

ไฝบริเว ณจมูกด้านซ้าย

รักสงบ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร และจะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ

ไฝบริเว ณแก้ม

ไฝบริเว ณแก้มขวา

มีเสน่ห์ ผู้ใหญ่มักจะให้ความช่วยเหลือ

ไฝบริเ วณแก้มซ้าย

รักความสะอาด ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ไฝบริเว ณปาก

ไฝบริเว ณริมฝีปากบน ทั้งซ้ายและขวา

ช่างพูด โกรธง่าย ชอบให้คนตามใจ

ไฝบริเว ณริมฝีปากล่ าง ทั้งซ้ายและขวา

เป็นคนขี้จุกจิก เพร าะอย ากให้ทุกสิ่งที่ทำออกมาดี

ไฝบริเ วณคาง

ไฝบริเว ณริมคางขวา

นักวางแผน คิดการณ์ไกล

ไฝบริเว ณริมคางซ้าย

รักใครรักจริง รักอย่ างฝังใจ มีระเบียบ รักความสะอาด