เลือกช่อดอกไม้แทนใจ 1 ช่อ

เลือกช่อดอกไม้แทนความรู้สึกเพียง 1 ช่อ ช่อไหนที่คุณคิดว่าดึงดูดต าของคุณมากที่สุด

ดูโดดเด่นและเป็นตัวคุณที่สุด เพร าะสิ่งที่คุณเลือก บอกถึงเบื้องลึกของจิตใจลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

ช่อดอกไม้แทนความรู้สึก :: ช่อที่ 1

คุณเป็นคนเรียบร้อย คุณเป็นคนรักครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจที่ทำให้คุณมีความสุขในเวล า

ที่คุณลำบ ากหรือคุณมีความสุข คุณก็มักจะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดั บแรก เพร าะพวกเขาให้ความรัก

ความห่วงใยและความอบอุ่นกับคุณโดยเสมอมา คุณให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวและคอยดูแลอย่ างใกล้ชิด

และเป็นอย่ างดีทำหน้าที่ยังไม่ขา ดต กบ กพร่อง

ช่อดอกไม้แทนความรู้สึก :: ช่อที่ 2

คุณไม่อยเอาเรื่องที่จะทำให้คุณโกรธเก็บมาคิดให้ปวดหัวและเลือกที่จะปล่อยวางแต่บ างทีคุณ

ก็ไม่ค่อยชอบความท้าทายหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือคุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

แคร์คนรอบข้าง จิตใจดีและคิดก่อนทำ

ช่อดอกไม้แทนความรู้สึก :: ช่อที่ 3

มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตต า แต่ก็จะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเองแสร้งทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ

แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ คุณชื่นชอบความสันโดษ

ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว คุณชอบใช้ชีวิตเพียงลำพัง ไม่ชอบสุงสิงกับใครและไม่ชอบให้ใครมากวนใจอะไรทั้งนั้น

คุณทำงานเป็นคนสู้ชีวิต เพร าะฉะนั้นรอบข้างของคุณนั้นจะมีเพื่อนน้อย

เป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ ทำ ล า ย ความไว้วางใจที่เขามีให้

และจะให้ความสนใจเอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะพบเจอความเ จ็ บ ป ว ด

ช่อดอกไม้แทนความรู้สึก :: ช่อที่ 4

คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิด ในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกที่จะมีระเบียบแบบแผน

มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย คุณเป็นคนที่ไม่เชื่ อใจอะไรใครง่ายๆ

และคุณมักจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือและคอยอยู่ข้างๆ ถึงแ ม้ในบ างครั้งคุณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้

แต่คุณก็จะนั่งอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเขา เรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบบทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่นประทับใจตัวคุณในเรื่องนี้

ช่อดอกไม้แทนความรู้สึก :: ช่อที่ 5

คุณมีชีวิตที่รักในความอิสระ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสบ ายๆง่ายๆ คุณเ ปิดใจที่จะทำความรู้จักกับคนรอบข้าง

และเพื่อนมากมายคุณมีความสุขในชีวิตทุกวัน คุณเป็นคนมองโลกในแง่บวก แต่บ างทีก็มีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจอยู่บ้ าง

แต่คุณก็จะเสียเวล ากับมันอยู่ไม่นานแล้วคุณก็จะลืมมันไป เริ่มต้นให ม่ในสิ่งที่ทำให้ตัวคุณนั้นมีความสุขคนที่รู้ใจ

คุณมากที่สุดนั้นก็คือ เพื่อนสนิทหรือเพื่อนซี้ของคุณ คุณเป็นคนที่รักเพื่อนไม่ทอดทิ้งเพื่อนในย ามที่ลำบ าก

ดังนั้นเขาต้องการที่จะนำพาความสุขเข้ามาในชีวิตเพื่อให้คุณมีความสุขตลอดไป เหมือนเช่ นที่คุณเคยทำกับเขา