หมอช้าง เตือน คนที่เ กิด 2 ร าศีนี้

“หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า” ทำนายดว ง 12 ร าศี

ครึ่งเดือนหลังมิ.ย. พร้อมเตือน 2 ร าศี ให้ระวังทั้งเรื่องงาน ความรัก…

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่ านมาหมอช้าง ทศพร ศรีตุล า

ได้เผยในร ายการแฉ กับดวงทั้ง 12 ร าศี ในช่วง 2 สัปดาห์หลังของเดือนมิ.ย.

ว่าร าศีไหนจะปัง หรือ พัง บ้ าง โดยเริ่มที่ ร าศีพฤษภ ดาวที่ดี ดาวพุธ ดาวศุกร์

โคจรมาอยู่ด้วยกันให้ผลดีเรื่องงาน เงิ น ความรัก , ร าศีมีน เฮงรอบด้านเหมือนกัน

งานดี เงิ นดี และ ร าศีสิงห์ เคยเตือนเรื่องสุขภาพ จากนี้จะพ้นเคร าะห์ จะได้อะไรมาแบบเซอร์ไพรส์

ได้โช คได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์ เน้นโช คล าภ สัมผัสที่6 อะไรได้มาแบบไม่ค าดฝัน

ร าศีความรักเด่น ได้แก่ ร าศีพิจิก ความรัก คู่ครองดี คนโสดมีโอกาสให ม่ๆเข้ามา ส่วน ร าศีพฤษภ ก็เด่นความรัก ด้วย

ร าศีที่ต้องเตือน มีปากเสียง ต้องระวังเรื่องความรัก ได้แก่ ร าศีเมถุน สถานการณ์เปร าะบ าง

เรื่องเล็กกล ายเป็นเรื่องใหญ่ ระวังเรื่องมือที่สามด้วย เตือนระวังสุขภาพด้วย การ์ดอย่ าตก

ร าศีงานเด่น ได้แก่ ร าศีตุลย์ ร าศีธนู ร าศีมังกร

ร าศีตุลย์ พระร าหูเข้าเดือนสองเดือนมานี้แ รง ตอนนี้ดว งด าวคลี่คล าย หลังพระอาทิตย์ย้ ายร าศีวันที่ 16 มิ.ย.

ตุลย์จะเป็นรา ศีก้าวหน้าในงาน การโปรโมต ชื่อเสียง การไว้เนื้อเชื่ อใจ เตือนเรื่องส่วนตัว ช่วงเวล าเบื่ อหน่าย

หมดแพชชั่ น ต้องหาอะไรมาเติมสีสัน

ร าศีธนู เด่นเรื่องการเซ็นสัญญา เจรจา ทำธุรกิจโดดเด่นมากเรื่องงาน เตือนใจร้อนฉุนเฉียวต้องระวัง

และ ร าศีมังกร เหมาะเริ่มอะไรให ม่ๆ เตือนเรื่องเสียเ งิน

ร าศีที่ต้องระวังเรื่องงาน ได้แก่ ร าศีกรกฎ กดดันเรื่องการทำงาน เตือนต้องระวังเรื่องเงิ น หลังดาวเปลี่ยน

ร าศีการเงิ นดี ได้แก่ ร าศีกุมภ์ ร าศีเมษ ร าศีกันย์

ร าศีกุมภ์ ด วงดาวการเงิ นทำมุมในทางที่ดี อย ากลงทุนจะดีมาก ให้รีบทำ ,

ร าศีเมษ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะในชีวิต ความวุ่นวายการเงิ นหมดไปแล้ว จะมีข่าวดีการเงิ น โช คล าภ มาให้ลุ้น

และ ร าศีกันย์ มีความมั่นคง แต่เตือนเรื่องการชอปปิง โ คดีที่มีเงิ นมาให้เสีย