ไทยฝนลดแต่ยังมีฟ้าคะนอง

วันนี้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบ างพื้นที่ โดยเฉพาะด้านรับม รสุมตะวันตกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ ปริมณฑลมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

ส่วนมากบริเว ณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันตร าย

จากการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

ส่วนคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือ

ด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

.

ขอบคุณข้อมูล thairath