หมอช้าง เผย 3 ร าศีด วงเฮง ดวงดีรอบด้ าน

หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า เผยถึงด วงชะต า ครึ่งหลังเดือน มิ.ย.65 ในร ายการแฉว่า

ด วง 2 สัปดาห์หลังจากนี้ ร าศีดว งเฮงปักษ์หลัง เฮงรอบด้ านมี 3 ร าศี ร าศีมีน ร าศีพฤษภ รา ศีสิงห์

ร าศีพฤษภ ดาวที่ดี ดาวพุธ ดาวศุกร์ โคจรมาอยู่ด้วยกันให้ผลดีเรื่องงาน เงิ น ความรัก ,

ร าศีมีน เฮงรอบด้านเหมือนกัน งานดี เงิ นดี และ ร าศีสิงห์ เคยเตือนเรื่องสุขภาพ จากนี้จะพ้นเคร าะห์

จะได้อะไรมาแบบเซอร์ไพรส์ ได้โช คได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์ เน้นโช คล าภ สัมผัสที่ 6 อะไรได้มาแบบไม่ค าดฝัน

ร าศีความรักเด่น ได้แก่ ร า ศีพิจิก ความรัก คู่ครองดี คนโสดมีโอกาสใหม่ ๆเข้ามา ส่วน ร าศีพฤษภ ก็เด่นความรัก ด้วย

ร าศีที่ต้องเตือน มีปากเสียง ต้องระวังเรื่องความรัก ได้แก่ ร าศีเมถุน

สถานการณ์เปร าะบ างเรื่องเล็กกล ายเป็นเรื่องใหญ่ ระวังเรื่องมือที่สามด้วย เตือนระวังสุขภาพด้วย การ์ดอย่ าตก

ร าศีงานเด่น ได้แก่ ร าศีตุลย์ ร าศีธนู ร าศีมังกร

ร าศีตุลย์ พระร าหูเข้าเดือนสองเดือนมานี้แร ง ตอนนี้ด วงด าวคลี่คล าย หลังพระอาทิตย์ย้ ายร าศีวันที่ 16 มิ.ย.

ตุลย์จะเป็นร าศีก้าวหน้าในงาน การโปรโมต ชื่อเสียง การไว้เนื้อเชื่ อใจ เตือนเรื่องส่วนตัว ช่วงเวล าเบื่อหน่าย

หมดแพชชั่น ต้องหาอะไรมาเติมสีสัน

ร าศีธนู เด่นเรื่องการเซ็นสัญญา เจรจา ทำธุรกิจโดดเด่นมากเรื่องงาน เตือนใจร้อนฉุนเ ฉียวต้องระวัง

และ ร าศีมังกร เหมาะเริ่มอะไรให ม่ๆ เตือนเรื่องเสียเงิ น

ร าศีที่ต้องระวังเรื่องงาน ได้แก่ ร าศีกรกฎ กดดันเรื่องการทำงาน เตือนต้องระวังเรื่องเ งิน หลังดาวเปลี่ยน

ร าศีการเ งินดี ได้แก่ ร าศีกุมภ์ ร าศีเมษ ร าศีกันย์

ร าศีกุมภ์ ด วงดาวการเงิ นทำมุมในทางที่ดี อย ากลงทุนจะดีมาก ให้รีบทำ , ร าศีเมษ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะในชีวิต

ความวุ่นวายการเงิ นหมดไปแล้ว จะมีข่าวดีการเ งิน โช คล าภ มาให้ลุ้น และ ร าศีกันย์ มีความมั่นคง

แต่เตือนเรื่องการชอปปิง โช คดีที่มีเงิ นมาให้เสีย

หมอช้าง ยังเผยถึงเลขท้ายโทรศัพท์ที่ไม่ดีมีความเชื่ อว่าไม่ควรจะมีเลยว่า รวมๆตระกูล 1307 ใครแจ็กพอตโดน เ

ป็นเลขของอันตร าย 13 น่ากลัว 30 เลขอุบัติเหตุผ่ าตัด 07 เรื่องนงามเครียด ถ้ามี 4 ตัวท้ายนี้อยู่หรือสลับตำแหน่งกัน

ต้องระวัง ส่วนเลขที่ดี คือ 3887 แต่ถ้าเป็นความเชื่ อฮ่องกง คือเลข 2388