ดาวศุกร์ย้ าย ความรักรุ่ง การเงิ น บรรเจิด

พร้อมมั้ย!! ดาวศุกร์ย้ าย ความรักรุ่ง การเงิ น บรรเจิด! โดยเฉพาะ 6 ราศีนี้

#ร าศีสิงห์ …

ด าวสหัชชะโคจรเข้าเรือนกัมมะ / ตำแหน่งเกษตรในเรือนการ ส่งผลให้งานโดดเด่น

มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า ใครรองานจะมีข่าวดี ธุรกิจการค้ าขายดีมีกำไรลู กค้าเยอะ ขายดีจนเหนื่อย!

#ร าศีกันย์ …

ดาวศุภะ/ดาวกดุมพะ โคจรเข้าเรือนศุภะ ความรักดี มีความสุข ธุรกิจของสวยงามจะดี

โดดเด่นมีชื่อเสียง มีเกณฑ์เดินทาง โยกย้ าย เลื่อนตำแหน่ง ต่างประเทศหรือมีร ายรับจากแดนไกล โกอินเตอร์

#ร าศีมังกร …

ดาวปุตตะ/ดาวกัมมะโคจรเข้าเรือนปุตตะ อันหมายถึง ความรัก ความสุข โช คล าภเข้ามา มีเกณฑ์ได้บริวารให ม่

งานให ม่ #ดูด วงความรัก สดใสมาก คนโสดจะเจอคนถูกใจ คนรักที่ดว งเป็นคู่กันจะมีข่าวดีปล ายปี

#ร าศีเมษ …

ตำแหน่งเกษตรในเรือนการเ งิน ส่งผลให้การเงิ นมีความราบรื่น คล่องตัวมากขึ้น หลังจากที่ติดขัดมาช่วงหนึ่ง

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงิ นและความรัก มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปร ารถนา

#ร าศีพฤษภ …

ตำแหน่งเกษตรโคจรทับลัคนา ส่งผลดีต่อด วงชะต า ทั้งเรื่องงานและเรื่องเ งิน เริ่มมองเห็นความมั่นคง

การเติบโตด้านการงานหรือธุรกิจ ร ายรับเต็มไปสภาพคล่องและการหมุนเวียนที่ดี

#ร าศีกรกฎ …

ดาวล าภะ/ดาวพันธุ โคจรเข้าในเรือนล าภะ มี #ด วงโ ชคล าภ จากการเสี่ ยง ได้เงิ นก้อนโตแต่อาจเก็บได้ไม่นาน

ร ายรับที่ไม่อาจเ ปิดเผยได้ มีข่าวดีเรื่องบ้ าน รถ ทรั พย์สิ น หรือการขยับขย าย