เตือน 31 จังหวัด มีฝนฟ้าคะนอง

วันนี้ฝนลดลง แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น 31 จังหวัดทั่วประเทศ คลื่นลม “อ่าวไทย-อันดามัน”

มีกำลังอ่อน คลื่นสูง 1 เมตร ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงกว่า 1 เมตร ขอชาวเรือเดินเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.65 กรถมอุตุนิยมพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนล่ าง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้

ส่วนคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

.

.

ขอบคุณข้อมุล thairath