สภาพอากาศวันนี้ 44 จังหวัด เตรียมรับมือให้พร้อม

ทุกภาคมีฝน “ภาคเหนือ-อีสาน-ใต้” มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40

“กล าง-ตะวันออก” มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 “อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 1 เมตร

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศจีนตอนล่ ง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้

ส่วนคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

.

.

ข้อมูล thairath