คุณชอบบีบย าสีฟันจากส่วนไหน

5 วิธีบีบ บ่งบอกได้ถึงความเป็นตัวคุณ

1 คุณบีบและ-หรือม้วนจากด้านล่ างไปด้านบน

คุณเป็นคนที่ประหยัดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและในขณะที่คุณสนใจเกี่ยวกับทรั พย์สินของคุณคุณก็ให้ความสำคัญ

กับคนรอบข้างด้วย คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและคุณไม่ชอบเสียอะไรเพื่อให้คุณใช้แหล่งข้อมูลทั้งหมด

ที่คุณมีอยู่ในขอบเขตอย่ างเต็มที่ คุณเคยทำงานหนักและทำงานได้เป็นอย่ างดีซึ่งหมายความว่าคนอื่น ๆ

สามารถพึ่งพาคุณได้ บ้านของคุณอยู่เสมอสะอาดและชีวิตของคุณเป็นระเ บียบมาก

2 คุณบีบจากตรงกล าง

คุณเ ป็ นคนที่สมจริงและมีชีวิตชีวาและมักจะอยู่ในช่วงเวล าที่เร่งรีบ คุณไม่ใช่บุคคลที่มีความสุขที่สุด

และคุณไม่ใช่คนที่มีการจัดระเ บียบมากที่สุด แต่ถ้าคุณเผชิญกับความท้าทายคุณสามารถดึงตัวเองเข้าด้วยกัน

และแก้ปั ญหาได้ คุณมีความสนิทสนมมีเพื่อนเยอะและอย ากอยู่ในที่สาธารณะ คุณรู้วิธีที่จะรั ก ษ า

ความสมดุลของชีวิตและคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์

3 คุณบีบจากด้านบน

คุณเป็นคนที่ดื้อรั้นและคุณสามารถทำอะไรได้มากเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

คุณมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ร้ า ยและไม่ไว้ใจคนมากนักคุณมักจะพึ่งพาตัวเองเท่านั้น

คุณรักตัวเองเป็นอย่ างดีพอสมควรและรักตัวเองซึ่งดีมากจนคุณเริ่มเห็นแก่ตัวและใช้คนอื่นเพื่อจุดประสงค์ของคุณเอง

4 คุณเก็บมันไว้เหมือนเดิม

คุณเป็นคนชอบการอยู่คนเดียว คุณเป็นคนช่างฝันและคุณเป็นคนมีศิลปะ บ างครั้งอาจดูเหมือนว่าคุณอยู่ในโลกของคุณเอง

โลกส่วนตัวสูง คุณมีความอ่อนโยนอ่อนโยนไม่เบื่อหน่ ายและใจกว้าง ในเวล าเดียวกันคุณก็เป็นคนตรงไปตรงมา

คุณมักมีความคิดและแนวคิดมากม ายและยินดีแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ

5 คุณเพียงแค่บีบจากที่ใดก็ได้

คุณมีความสามารถในการมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างจากคนอื่นมากที่สุดและคุณก็มีศิลปะและสร้ างสรรค์มาก

คุณสามารถค้นหาความงามได้ทุกที่ การที่คุณจะเป็นคนที่ตรงเวล าและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวล าอาจเป็นเรื่องย าก

และคุณอาจมีเวล าในการวางแผนและบรรลุงานที่ ย าก แต่คุณมีแง่ดีและใจกว้างมาก คุณอาจจะอารมณ์แปรปรวนได้บ่อยๆ